85.00

Wszystkie nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i nie są zatwierdzone do spożycia przez ludzi.